Poděkování

Zde bych chtěl mnohokrát poděkovat všem, kteří se podíleli na vytvoření těchto stránek.

Jou to lidé ze sběratelského sektoru, ale i ti, kteří někdy něco našli z brumovského pivovaru nebo něco co se pivovaru týče a věnovali mi to!

Jsou to taky lidi z Aukra, kteří třeba ani nevědí, že někdy mou sbírku podpořili.

Ještě jednou tedy děkuji!